Nils Gustaf Lindgren Nils Gustaf Lindgren
Psykiatrimottagningen St Jörgen
Stortorget 13
252 20 Helsingborg
042 24 54 70

Driftstörning:
Ingen känd driftstörning.

Kontaktmöjlighet, bokning, kostnad
Kompetens, kapacitet, begränsningar
Planerad frånvaro
Ägarförhållanden, relation till läkemedelsindustri
Säkerhetsrutiner